Trillingenonderzoek - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 
Trillingsonderzoek

AV-Consulting B.V. verricht trillingsonderzoek conform de SBR-richtlijnen 1, 2 en3 met behulp van precisie apparatuur (Virbra Alpha) wordt getoetst aan voornoemde richtlijnen alsmede de eisen zoals gesteld in de Handreiking Industrielawaai en Vergunning Verlening 1998 (HIV-.1988) Tevens kan er monitoring plaatsvinden met eerder genoemde trillingsapparatuur bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten etc. Bij de beoordeling van trillingshinder volgens de HIV-1998 wordt onderscheidt gemaakt tussen richt- en grenswaarden. Een overzicht van de richt- en grenswaarden volgens de HIV-1998 is gegeven in onderstaande tabel.

trillingsonderzoek

Richt- en grenswaarden voor de beoordeling van trillingshinder voor de HIV-1998

Omschrijving

Richt- en grenswaarden

Dag- en Avondperiode
(07.00 - 23.00 uur)

Nachtperiode
(23.00-07.00 uur)

A1

A2

A3

A1

A2

A3

dag

avond

Woningen landelijke gebieden, gebieden voor extensieve recreatie.

0.1

2

1

0.05

0.1

0.15

0.05

Woningen in landelijk gebied met veel agrarische activiteiten, in woonwijken en stadscentra.

0.15

2.5

1.5

0.07

0.1

0.2

0.05

Woningen in gebieden waarin noch overwegend woningen, noch overwegend bedrijven zijn gevestigd.

0.2

4

2

0.1

0.15

0.3

0.07

Woningen in gebieden met overwegend bedrijfsmatige activiteiten.

0.3

5.5

3

0.15

0.2

0.4

0.1

Woningen op industrieterreinen


0.4

6

4

0.2

0.3

0.5

0.15


Continu voorkomende trillingen gedurende lange tijd kunnen als toelaatbaar worden beschouwd indien is voldaan aan T?T?T?T?n van de onderstaande twee voorwaarden:

  • De waarde van de maximale trillingsterkte van de ruimte (Vmax) dient kleiner te zijn dan A1 volgens bovenstaande tabel , of;
  • De waarde van de maximale trillingsterkte van de ruimte (Vmax) dient kleiner te zijn dan de waarde A2 volgens bovenstaande tabel, waarbij de trillingsterkte over de beoordelingsperiode van de ruimte (Vper) kleiner dient te zijn dan A3 volgens bovenstaande tabel.

Metingen en de beoordelingsmethode van voelbare trillingen in woningen dienen te geschieden volgens de SBR-richtlijn.

Ervaring

  • Het beoordelen van trillingshinder (o.a. bij puinbrekers, schrootscharen, vuilsorteermachines, verkeer)
  • Het prognosticeren van trillingshinder bij vergunning aanvragen Wet milieubeheer.
  • Het bepalen van schade en hinder in bestaande situaties.
  • Het bepalen van trillingshinder vanwege verkeersdrempels.


trillingsonderzoek