Milieuvergunning - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 
Milieuvergunning
In de Wet milieubeheer is bepaald dat het zonder vergunning verboden is een inrichting (bedrijf):

1. op te richten;
2. te veranderen of de werking daarvan te veranderen;
3. in werking te hebben.

Dit verbod geldt niet voor de zogenaamde AmvB-bedrijven. Dit zijn categorie bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer zijn aangewezen en die vallen onder een zogenaamde meldingsplicht. Het voornoemde verbod geld ook niet met betrekking tot veranderingen van de inrichting of werking daarvan die in overeenstemming zijn met de vigerende milieubeheervergunning. In middels vallen de meeste bedrijven onder het Activiteiten Besluit. Enkele voorbeelden van oudere (meestal vervallen) AmvB bedrijven zijn.

Besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer
Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer
Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
Besluit glastuinbouw milieubeheer
Vuurwerkbesluit
Besluit jachthavens milieubeheer
Besluit opslaan vaste mest milieubeheer
Besluit landbouw milieubeheer
Opheffing van onvolkomenheden in enige amvb's