Milieukundige begeleiding - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Milieukundige begeleiding

Bij grote milieukundige projecten zoals geluidssaneringen is een goede organisatie en kennis van zaken belangrijk om de kosten binnen de perken te houden. Bij veel bedrijven is deze specifieke kennis niet aanwezig. AV-Consulting B.V. R.I. begeleidt bedrijven bij het organiseren en uitvoeren van milieukundige onderzoeken.

Ook begeleiden wij bedrijven bij de aanvraag van milieuvergunningen. Onvoldoende kennis van zaken kan bij de aanvraag van een milieuvergunning immers tot onnodige en kostbare problemen leiden. Doordat wij een uitgebreide kennis hebben van de milieuwetgeving kunnen wij de vergunningaanvraag zo efficient en zo gunstig mogelijk voor u laten verlopen.