Juridische procedures Wet milieubeheer - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Juridische procedures Wet milieubeheeren Wet op de ruimtelijke ordening.

Ondernemers en burgers dreigen steeds vaker de dupe te worden van de oprukkende woningbouw door de toenemende druk op de woningmarkt. Bedrijven komen vervolgens in de knoop met hun milieuvergunning en bewoners worden geconfronteerd met hinder.

Vooral op het gebied van geluid- en geurhinder gaat veel mis bij nieuwe bestemmingsplannen of artikel 19 procedures. Door oprukkende woningbouw worden bedrijven langzaam maar zeker voor een voldongen feit gesteld doordat men niet meer kan uitbreiden of men wordt geconfronteerd met nieuwe buren, die hun verworfen recht gaan halen bij de Raad van State. AV-Consulting B.V. heeft zeer veel ervaring bij de begeleiding en het voeren van juridische procedures in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de Ruimtelijke Ordening zowel op het gebied van het administratief recht als het civiel recht. Voor het civiel recht wordt gebruik gemaakt van een drietal zeer gespecialiseerde advocaten welke op het scherpst van de snede uw zaak weten te behartigen en uw rechten weten te waarborgen. Wij voeren deze procedures niet alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren.

Ervaring

  • Zeer ruime ervaring bij Raad van State (15 jaar);
  • Het opstellen van bezwaarschriften en pleitnota's;
  • Het weren van oprukkende woningbouw;
  • Het mogelijk maken van woningbouw en het oplossen van problemen;
  • Het voorbereiden en begeleiden van civiele procedures;
  • Het aandragen van technisch/juridische bouwstenen voor advocaten;
  • Het bijhouden van jurisprudentie van specialistische thema's;
  • Second Opinions.