Industrielawaai - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Industrielawaai

Op het gebied van industrie lawaai kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten;

 • Geluid- en trillingsmetingen bij bestaande en nieuw op te richten industriT?T?le inrichtingen (A-inrichtingen en Wm-inrichtingen);
 • Geluid- en trillingsanalyses c.q. geluid- en trillingsmetingen;
 • Berekenen van geluidimmissies volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai HRMI-99;
 • Statistische geluidsanalyses ten behoeve van de normstelling in het kader van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening HIV-98;
 • Bepalen van de noodzakelijke voorzieningen ter beperking van de geluidemissies;
 • Metingen in het kader van de ARBO-wet;
 • Opstellen van geluidsniveaukaarten.


Ervaringsgebieden

 • Veevoederfabrieken, plasticproducerende industrie, betonindustrie, chemische industrie, KCA-depots, afvalverwerkingsinstallaties, transportbedrijven, houtverwerkingsindustrie, metaalindustrie etc;
 • Rapporten in het kader van de diverse AMvB's Wet Milieubeheer zoals bijvoorbeeld Horeca-inrichtingen.

Technische installaties

Lawaai van technische installaties

Aan technische installaties kan AV-consulting B.V. de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Het bepalen van het installatie geluid door middel van metingen of berekeningen ;
 • Het bepalen van trillingsniveaus;
 • Het bepalen van de te treffen voorzieningen;
 • Het (samen met de installateur) ontwerpen van technische installaties.

Ervaringsgebieden

 • Ventilatie-systemen;
 • Airco- en koelinstallaties;
 • Warmte krachtinstallaties;
 • Liften, pompinstallaties, hydroforen.