Stofonderzoek - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Stofonderzoek

Er wordt onderscheid gemaakt tussen grof stof en fijn stof. Conform De Nederlandse emissie richtlijn wordt onder grof stof verstaan vast zwevende deeltjes die niet kunnen worden ingeademd. Grof stof (deeltjes van 10-100 micrometer) wordt afgevangen in neus- en keelholte, en deels ingeslikt. Grof stof kan bij depositie overlast veroorzaken en kan aanleiding geven tot irritatie van de ogen. Fijnere stofdeeltjes, 0,01-10 micrometer dringen de luchtwegen binnen en kunnen een nadelig effect hebben op de longfunctie.

Naast dit algemene fysische effect op de luchtwegen, kan stof een specifieke reactie teweeg brengen die afhankelijk is van de chemische samenstelling. Lokaal in de luchtwegen en longen kunnen zowel acute effecten, zoals irritatie of een allergische reactie, als chronische effecten optreden, zoals kanker. Indien de agentia via de longen worden opgenomen in het lichaam, kan ook elders in het lichaam een schadelijk effect optreden.

AV-Consulting kan door middel van metingen de emissie van verwaaiend stof (grof stof) vaststellen. Een belangrijke bron bij het verwaaien van grof stof is het transport. Door middel van good-house keeping kan de emissie worden beperkt. AV-Consulting kan u hierover adviseren.