disco en cafe - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Horecalawaai

In horecagelegenheden zoals disco en cafe's wordt soms het nodige lawaai gemaakt in de vorm van stemgeluid en muziek. Dit kan overlast geven ter plaatse van woningen. In Nederland gelden strenge geluidseisen voor horecalawaai.

Van cafe's en disco en partycentrums wordt veelal geeist dat zij een akoestisch onderzoek c.q. geluidmetingen laten uitvoeren en een rapport overleggen aan het bevoegd gezag. Hiermee krijgt de gemeente en of milieudienst inzicht in de geluid situatie ter plaatse van uw horecabedrijf en de eventuele geluidhinder ter plaatse van woningen.

Als het bevoegd gezag een dergelijk rapport verlangt, kunnen wij het bedrijf een bezoek brengen om geluidsmetingen uit te voeren. Aan de hand van deze metingen kunnen wij de huidige geluidsisolatie van het horecapand berekenen. Op basis hiervan kunnen we vaststellen wat het maximale muziekgeluidsniveau is dat binnen in de horecagelegenheid ten gehore gebracht kan worden.

Indien binnen de horecagelegenheid een harder muziekgeluidsniveau gewenst wordt, dan zal de geluidsisolatie va het pand verbeterd moeten worden. Wij kunnen aan de hand van berekeningen een advies uitbrengen over de geluidsreducerende maatregelen die het best geschikt zijn voor het betreffende bedrijf, zodat er geen onnodige kosten gemaakt hoeven te worden. Desgewenst kunnen wij de werkzaamheden die benodigd zijn om het pand beter akoestisch te isoleren voor de opdrachtgever begeleiden.